otpornici
cementirani
NA UZLJEBLJENOM NOSACU
RADIJALNO MOTANI