OSTALO


Rukohvati - grifovi,
nosač elastičnog kontakta,
nosač ugljenih četkica haslera,
kontakti RT 12, senilo haslera,
signalne svetiljke 110V i 220V


Grejalica kabine mašinovođe
Kućište
dužina 77cm, širina 37cm, visina 122cm